INWESTYCJE 2015r.

- Renowacja ołtarza wokół tabernakulum
- Złocenie wokół obrazu Matki Bożej Anielskiej
- Renowacja dwóch herbów w ołtarzu głównym
- Wykonanie kutego ogrodzenia między kościołem a plebanią
- Wykonanie zadaszenia przy kaplicy w Szydłowie
- Wykonanie nowego ogrodzenia przed budynkiem plebanii

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia