Prace remontowe w roku 2011

Prace remontowe wykonane w parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu w roku 2011

Kościół parafialny:
Renowacja dużego żyrandola , pomalowanie bocznej nawy, zakup dywanów ,wykonanie trzech drzwi na chórze , założenie alarmów, odnowienie obrazu Św. Jana Chrzciciela. odnowienie figury Jezusa błogosławiącego , malowanie drzwi , zakup obrazu błogosławionego
Jana Pawła II , pozłocenie naczyń liturgicznych, malowanie kruchty bocznej.

Plebania:
Wykonanie drzwi wejściowych , założenie alarmu, malowanie mieszkań oraz założenie okien w górnej części plebanii, założenie rynien.

Budynek gospodarczy:
Tynkowanie na zewnątrz, wykonanie drzwi.
Przegrodzenia siatką placu przy plebanii.

Cmentarz grzebalny:
Tynkowanie i malowanie parkanu, ułożenie chodnika, założenie dachu na budynku gospodarczym.

Kaplica p.w. Św.Krzysztofa w Szydłowie:
Wybudowanie kotłowni, założenie centralnego ogrzewania, wybudowanie kapliczki, wykonanie podświetlanego krzyża.

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia