Prace remontowe w roku 2012

Prace remontowe wykonane w parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu w roku 2012

Kościół
Malowanie drzwi, pozłocenie naczyń liturgicznych, renowacja obrazu M. B. Anielskiej, malowanie pokrycia dachowego.

Plebania
Malowanie pomieszczeń, wykonanie dwóch kominów z cegły klinkierowej, odnowienie bramy wjazdowej, malowanie elewacji zewnętrznej.

Budynek gospodarczy
Tynkowanie i malowanie elewacji zewnętrznej, tynkowanie wewnątrz budynku.

Cmentarz grzebalny
Tynkowanie parkanu od strony południowej, ułożenie chodnika, malowanie parkanu, wykonanie drzwi dębowych w kaplicy cmentarnej.

Kaplica p. w. Św. Krzysztofa w Szydłowie
Dokończenie ogrodzenia z cegły klinkierowej, malowanie dachu,

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia