Bierzmowanie 19 czerwca 2013r.

19 czerwca 2013r. w kościele p.w.Św.Jana Chrzciciela w Kazimierzu 32 kandydatów do Sakramentu Bierzmowania przyjęło go z rąk J. E. ks.bp. Adama Lepy. Ochrzczeni weszli w dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia. Otrzymali tego samego Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów.
Duch Święty oświeca nasz rozum abyśmy Słowo Boże należycie zrozumieli i innym je głosili. To on umacnia naszą wolę abyśmy odważnie i mężnie walczyli ze złem, a czynili dobro. W Sakramencie Bierzmowania Duch Święty pomnaża łaskę uświęcającą, czyli życie Boże w nas.Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy chrystusowego, udziela siedmiu darów,daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli. Sakramentu tego udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole i przez wypowiedzenie słów: \Przyjmij znamię Ducha Świetego\.

Tego dnia została także poświęcona nowo wybudowana kapliczka. Rodzicami chrzestnymi byli: państwo J.P. Kwiecińscy, B.R. Kacprzak.

Dokonano również poświęcenia odnowionej ambony. Chrzestnymi byli: państwo A.P. Dargiel, M.K. Skoneczny, J. Spruch.

Konsekrowany został także odnowiony obraz, którego chrzestnymi byli: A. St. Szydłowscy, B.K. Paprzyccy, I.T. Koralewscy, A. Wiśniewska, J. Mrozowski.

Odbyła sie także konsekracja ogrodu, chrzestnym zostal M. Szychowicz.

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia