Dożynki parafialne 2020r. 15 sierpnia 2020r.W sobotę 15 sierpnia w Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej
o godz. 11:00 w Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu
odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, podczas których składaliśmy
dziękczynienie Bogu za tegoroczne plony.
Uroczysta liturgia dożynkowa była okazją do modlitwy w intencji
rolników. Oprócz dziękczynienia za tegoroczne plony prosiliśmy o
Boże Błogosławieństwo w tej niełatwej pracy na kolejny rok, o
odwrócenie klęsk i nieszczęść. Podczas uroczystej mszy świętej
uczczono również 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto
Wojska Polskiego. Poświęcono wieńce dożynkowe, zioła oraz kwiaty.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele
samorządu Gminy Lutomiersk – Wójt Gminy Lutomiersk,
Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk, radni, pracownicy
samorządowi, dyrektorzy szkół z terenu gminy, sołtysi,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP, prezesi jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, delegacje Kół Gospodyń Wiejskich, miejscowi
przedsiębiorcy, goście z sąsiednich parafii oraz Zespół
Folklorystyczny „Szycha” i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego
Ośrodka Kultury w Lutomiersku, którzy swym występem uświetnili
uroczystość.
Pandemia koronawirusa ma duży wpływ na nasze życie, również na
życie kulturalne i społeczne. Z powodu sytuacji epidemiologicznej
zrezygnowano w Gminie Lutomiersk w tym roku ze sztandarowych
imprez: Dni Lutomierska oraz Dożynek Gminnych.
Po Mszy Świętej na Placu Kościuszki odbył się występ Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku. Można
było także obejrzeć replikę armaty z przełomu XVII-XVIII wieku,
według projektu Wojciecha Kossaka – malarza batalisty, wykonaną
przez Zbigniewa Poszepczyńskiego mieszkańca Kazimierza.
Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w uroczystości.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej.

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia