Drogi krzyżowe w okresie Wielkiego Postu

W OKRESIE WIELKIEGO POSTU DROGI KRZYŻOWE PROWADZILI:

KS. PROBOSZCZ I MINISTRANCI
KOŁO RÓŻAŃCOWE Z BABIC
KOŁO RÓŻAŃCOWE Z KAZIMIERZA
KOŁO RÓŻAŃCOWE Z CHARBIC DOLNYCH
DZIECI I MŁODZIEŻ Z P.KATECHETKĄ
CHÓR PARAFIALNY
SIOSTRY URSZULANKI -€“ DROGA KRZYŻOWA ULICAMI KAZIMIERZA

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia