Nabożeństwa drogi krzyżowej w naszej parafii

Drogę krzyżową w naszej parafii prowadzili : ks. proboszcz Dariusz Graczyk, Koło Różańcowe z Kazimierza, Chór Parafialny, Dzieci i Młodzież,

Wierni uczestniczyli także w drodze krzyżowej ulicami Kazimierza.

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia