RELIKWIE ŚW. JANA PAWŁA II 13 czerwca 2014r.

13.06.2014r. KS. PROBOSZCZ WRAZ Z PARAFIANAMI UCZESTNICZYŁ W PIELGRZYMCE

DO KRAKOWA, KTÓREJ CELEM BYŁO OTRZYMANIE Z RĄK METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

KS. KARD. STANISŁAWA DZIWISZA RELIKWI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II.RELIKWIE W UROCZYSTY SPOSÓB ZOSTANĄ WPROWADZONE DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W PAŹDZIERNIKU 2014r.

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia