Renowacja obrazu

Zamieszczony w głównym ołtarzu kościoła obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem został oddany do renowacji.
Po zdjęciu sukienki ufundowanej przez parafian w 1950r. okazało się,że obraz ten ma wysoką wartość artystyczną i przedstawia Matkę Boską Anielską w towarzystwie 14 Aniołów. W dole obrazu umieszczony jest herb fundatora – Leszczyc zwany Brogiem lub Brożyną oraz rok namalowania – 1623.

W związku z powyższym konserwator zaleca obraz eksponować w ołtarzu głównym bez przesłaniającej go wcześniej metalowej koszulki, którą po oczyszczeniu zaleca się zamieścić w osobnej gablocie obok ołtarza głównego.

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia