SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2 kwietnia 2019r.

2 kwietnia 2019r. kandydaci do Bierzmowania przyjęli ten Sakrament z rąk J. E. ks. bpa Marka Marczaka. Ochrzczeni weszli w dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia. Otrzymali tego samego Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów. Duch Święty oświeca nasz rozum abyśmy Słowo Boże należycie zrozumieli i innym je głosili. To on umacnia naszą wolę abyśmy odważnie i mężnie walczyli ze złem, a czynili dobro. W Sakramencie Bierzmowania Duch Święty pomnaża łaskę uświęcającą, czyli życie Boże w nas.Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy chrystusowego, udziela siedmiu darów,daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli. Sakramentu tego udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole i przez wypowiedzenie słów: "Przyjmij znamię Ducha Świętego".

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia