Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada 2013r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata przypomina nam o tym, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Chociaż On nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał w ręku berła i nie zasiadał na tronie królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy.
Władcy ziemscy otrzymują tytuł królewski przez dziedziczenie, nominację i podbój. Wszystkie trzy tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony i najwyższej władzy. Jako człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził on od króla Izraela, Dawida.
W narodzie wybranym ta prawda była tak znana, że powszechnie nazywano Go Synem Dawida.
Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej, Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, z którym wszelkie królestwa ziemskie nie mogą się porównywać.
Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy nieustannie z nadzieją:
Przyjdź królestwo Twoje!


W uroczystej Mszy Świętej w roli Jezusa Chrystusa wystąpił Szymon Szydłowski

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia