Zmarła siostra Maria Rafała – Helena Saar 19 stycznia 2013r.

Zmarła siostra Maria Rafała – Helena Saar. Została pochowana na cmentarzu grzebalnym w Kazimierzu. Przeżyła 103 lata, w tym 86 w zakonie. Przez 60 lat pracowała w parafii Kazimierz. Pełniła misję katechetki, opiekunki scholi i asysty. W czasie II wojny światowej uratowała wiele dzieci przed okupantem niemieckim.

Msze święte

Dni powszednie 17:00

Niedziele i święta 9:00, 11:00, 17:00

Szydłów Niedziele i święta: 12:15

Liturgia